Verandamedia

 

Några vitsord för Per Janse från tidigare arbetsplatser:

Utbildningsradion

Det kommunala nätverket KOMPASS